Innledere fagseminar 2016

Fagseminar: størrelsen på gårdsbruk, klima og god samhandling

Tid og sted: Lørdag 3. september kl 13.00 – 14.30

Program:

Hvor stort er stort nok? v/Bjørn Egil Flø, forsker i NIBIO

Landbrukspolitikken handler om mer enn å maksimere produksjonen. Det handler om kva slags bygdesamfunn vi ønsker oss, og om hvilke land vi ønsker å bygge. Med bakgrunn i studier fra den amerikanske landsbygda, drar bygdeforsker og sosiolog Bjørn Egil Flø paralleller til norske forhold.

Kua – en klimaversting? v/Sissel Hansen, forsker ved NORSØK på Tingvoll

Kua som klimaversting er en etablert sannhet. I følge nasjonal rapportering for Norge (2013) står metangass fra drøvtyggernes fordøyelse for hele 5,8 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Er det så enkelt? Klimaforsker Sissel Hansen har sett nærmere på saken.

God samhandling = gode resultater v/Rune Sjåholm, daglig leder i Landbruk Nordvest

Et mer slagkraftig landbruk – hvordan får vi det til? Hva kjennetegner et vinnerlag? Rune Sjåholm har lang erfaringsbakgrunn fra idretten og har klare tanker om hva som skal til.

Les mer på nettsidene til Møre og Romsdal Bondelag