gjengrodd

Fagseminar: Skal landet gro att?

Tid og sted:A�Fredag 2. september kl. 15.00, Kulturstua

Siri Helle holder foredrag med tittelen «Skal landet gro att?» Hun har skrevet boka med samme tittel, og med undertittelen -»korleis redde norsk jordbruk» Fylkesmannen vil deretter snakke litt om kulturlandskap og stA?tteordninger i fylket, og det vil vA�re rom for en debatt. Her vil det vA�re nyttig kunnskap bA?de for ferske bA?nder, mer drevne og sist men ikke minst-for forbrukeren! SA? sett av et par timer pA? fredags ettermiddag, for verdens viktigste tema!
Omtale om boka:
TEKST: Gaute Eiterjord

BOK: Skal landet vA?rt gro igjen, eller skal landet vA?rt gro, igjen? Siri Helle si nye boka burde vere pensum for A? skjA?nne jordbruksdebatten.

Skal landet gro att a�� korleis berge norsk jordbruk, av Siri Helle er den perfekte boka for deg som vil skjA?nne meir av jordbruksdebatten og alle argumenta og pA?standane om kva som er og ikkje er berekraftig matproduksjon. Ikkje fordi den gir alle svara, men fordi den sneier innom det meste du treng A? vite, og den gir deg ogsA? lyst til A? finne utav tinga sjA?lv.
Skal landet gro att gjer deg klokare uansett om du er erfaren eller nybegynnar. I ei tid der Frp-landbruksminister Listhaug vil A�legge til rette for bA?nder som vil satse pA? A? produsere matA�, og Framtiden i vA?re hender argumenterer for at du mA? ete mindre storfe og sau for A? redde klima, er det fint A? ha ei bok som skjer igjennom pA?standane og bringer det ned pA? jorda igjen.

Undertittelen pA? boka a�� Korleis berge norsk jordbrukA� a�� seier det meste om kva boka tar for seg. Ho tar utgangspunkt i to spA?rsmA?l a�� kvifor skal vi ha jordbruk i Noreg, og korleis skal vi ha jordbruk i Noreg. Her leverer Helle solide argumentasjonsrekker pA? kvifor det fA?rste er meir nA?dvendig enn me skulle tru, og kvifor det andre er noko alle i jordbruksdebatten ogsA? bA?r tenke over nA?r dei diskuterer det fA?rste. Samstundes gA?r ho