gjengrodd

Fagseminar: Skal landet gro att?

Tid og sted: Fredag 2. september kl. 15.00, Kulturstua

Siri Helle holder foredrag med tittelen «Skal landet gro att?» Hun har skrevet boka med samme tittel, og med undertittelen -»korleis redde norsk jordbruk» Fylkesmannen vil deretter snakke litt om kulturlandskap og støtteordninger i fylket, og det vil være rom for en debatt. Her vil det være nyttig kunnskap både for ferske bønder, mer drevne og sist men ikke minst-for forbrukeren! Så sett av et par timer på fredags ettermiddag, for verdens viktigste tema!
Omtale om boka:
TEKST: Gaute Eiterjord

BOK: Skal landet vårt gro igjen, eller skal landet vårt gro, igjen? Siri Helle si nye boka burde vere pensum for å skjønne jordbruksdebatten.

Skal landet gro att – korleis berge norsk jordbruk, av Siri Helle er den perfekte boka for deg som vil skjønne meir av jordbruksdebatten og alle argumenta og påstandane om kva som er og ikkje er berekraftig matproduksjon. Ikkje fordi den gir alle svara, men fordi den sneier innom det meste du treng å vite, og den gir deg også lyst til å finne utav tinga sjølv.
Skal landet gro att gjer deg klokare uansett om du er erfaren eller nybegynnar. I ei tid der Frp-landbruksminister Listhaug vil «legge til rette for bønder som vil satse på å produsere mat», og Framtiden i våre hender argumenterer for at du må ete mindre storfe og sau for å redde klima, er det fint å ha ei bok som skjer igjennom påstandane og bringer det ned på jorda igjen.

Undertittelen på boka – Korleis berge norsk jordbruk» – seier det meste om kva boka tar for seg. Ho tar utgangspunkt i to spørsmål – kvifor skal vi ha jordbruk i Noreg, og korleis skal vi ha jordbruk i Noreg. Her leverer Helle solide argumentasjonsrekker på kvifor det første er meir nødvendig enn me skulle tru, og kvifor det andre er noko alle i jordbruksdebatten også bør tenke over når dei diskuterer det første. Samstundes går ho