Kart

Batnfjordsøra ligger i Gjemnes kommune på Nordmøre, i grenselandet mellom kyst og innland.
Kommunen har ei langstrakt kystlinje langs fjordarmane Kvernesfjorden, Batnfjorden og Tingvollfjorden. E-39 går gjennom kommunen og gjer at Gjemnes er sentralt plassert midt i nordfylket mellom byane Kristiansund og Molde.