Kontaktinformasjon

Daglig leder:

Arr/Koordinator: Jun Grindvold
e-post: jun@susigjemnes.no
mobil: 971 48 041

Sekretariat:

Koordinator: Olav B. Nilssen
e-post: olav.nilssen@gjemnes.kommune.no
mobil: 997 26 356

Anleggsleder/koordinator/HMS ansvarlig::

Hans Martin Flatsetø
e-post: niigata@niigata.no
mobil: 415 09 527

Ansvarlige dyreutstilling:

Odd Ingvar Torvik
e-post: samdrd@online.no
mobil: 977 46 309

Jan Anders Bø
e-post: janabo@frisurf.no
mobil: 928 27 408

Ansvarlig Maskin/Utstyr:

Oddbjørn Silseth
e-post: oddbjoern.silseth@wistlb.no
mobil: 915 44 306

Mat-/Serveringsansvarlig:

Ole Martin Ask
e-post: oleask@online.no
mobil: 980 70 162

Underholdningsansvarlige:

Svein Arild og Christina Eikemo
e-post: sveinae79@gmail.com
mobil: 911 68 683 | 452 61 020