Kontaktinformasjon

Daglig leder:

Arr/Koordinator: Jun Grindvold
e-post: jun@susigjemnes.no
mobil: 971 48 041

Sekretariat:

Koordinator: Olav B. Nilssen
e-post: olav.nilssen@gjemnes.kommune.no
mobil: 997 26 356

Anleggsleder/koordinator/HMS ansvarlig::

Hans Martin Flatsetø
e-post: niigata@niigata.no
mobil: 415 09 527

Ansvarlige dyreutstilling:

Odd Ingvar Torvik
e-post: samdrd@online.no
mobil: 977 46 309

Ansvarlig Maskin/Utstyr:

Oddbjørn Silseth
e-post: oddbjoern.silseth@wistlb.no
mobil: 915 44 306

Mat-/Serveringsansvarlige:

Siri Flatsetø
e-post:
mobil: 476 33 873

Lisbeth Torvik
e-post:
mobil: 974 06 181

Underholdningsansvarlige:

Siri-Linn Skar 
e-post:
mobil: 92211193

Fest:

Trond Skar 
e-post:
mobil: 992657418