Velkomen til Dyregod dagane 2014

Etter at Dyregod dagane 2013 no er ferdig og vi kan sjA? tilbake pA? 3 svA�rt velukka og suksessrike dagar, sA? tenker vi framover.

Dyregod dagane 2014 vil gA? av stabelen den 5. – 7 september.A� PA? bakgrunn av dei tilbakemeldingane vi har fA?tt bA?de frA? utstillarar og publikum, legg vi stort press pA? oss sjA?lve i arrangementskomiteen til at neste A?rs arrangement skal bli minst like godt, om ikkje betre enn A?rets arrangement.

Vi kjem tilbake med meir informasjon om pA?melding m.m. etter kvart.

Takk for dugnadsinnsatsen pA? Dyregod-dagane 2013!

OgsA? i A?r ble det satt nye rekorder. Det var stor A?kning i tilstrA?mming av publikum med bare glade mennesker A? se. Etter fem gode A?r med messe for landbruk og andre bygdenA�ringer, kan vi alle si oss svA�rt fornA?yd med A?rets arrangement!

a�?Grunnmurena�? i Dyregod-dagane er frivillig dugnadsinnsats. I fjor ble det lagt ned 4.500 dugnadstimer fA?r, under og etter Dyregod-dagane. Denne dugnaden blir honorert med en timesats, avhengig av overskudd. Honorar overfA?res til oppgitt lag/organisasjon. For 2012 ble det totalt utbetalt kr 200.000 til lagene.

Det stA?r stor respekt og takknemlighet for denne innsatsen! Uten den enkeltes store innsats og nA?yaktighet i sitt arbeid, hadde vi aldri maktet A? gjennomfA?re et sA? stort arrangement, nA�rmest knirkefritt! Takk til hver enkelt for innsatsen!

 

Dyregod-dagane 2013
AsbjA?rn Undlien

Dyregod dagane 2013 vart nok ein suksess

Romsdals BudstikkeA�skriv:

Helgas storstilte dyremesse pA? BatnfjordsA?ra avsluttes sA?ndag ettermiddag. Det spekuleres i at det kan ha vA�rt opp mot 10.000 besA?kende bare i gA?r. OgsA? i dag har publikum fortsatt A? strA?mme pA?, ifA?lge Dyregod-general, som er leder i SUS Gjemnes.

Han understreker at det er vanskelig A? fA? en eksakt oversikt over hvor mange som har vA�rt innom fra fredag til sA?ndag, men han er helt sikker pA? at totalen kommer opp i over 15.000 besA?kende. A�rets program er det stA?rste og det beste som festivalen har hatt pA? sine fem fA?rste leveA?r. Totalt har det vA�rt rundt 120 utstillere, og ekstremt mange artige dyr.

Tidens Krav skriv:

a��Helt fantastisk, sier Ole A?verland som titulerer seg som dreng i Dyregod-sammenheng.
Han ble rimelig sikker pA? at fjorA?rets rekord pA? 15.000 besA?kende ville bli slA?tt allerede pA? lA?rdag, etter at han hadde besA?kt robux generator parkeringsplassene.

a��Det er fullt over alt. Mange hundre biler ogsA? pA? de ekstra parkeringsplassene, sa A?verland til TK lA?rdag ettermiddag.