Fredag 31. august 2018
kl. 09.30 Start undervisningsopplegg for ungdomsskoleelevane
Orientering v/Trygve Slagsvoll Vedum
kl. 10.00 Messeområdet åpner
kl. 10.00 Maskinutstillingsområdet åpner
kl. 10.00 Landbrukshistorisk utstilling åpner
kl. 11.00 Fagseminar – «Overproduksjon – vegen videre?» i Kulturstuå
kl. 12.00 Barneunderholdning på Amfiscena  v/Brannbamsen «Bjørnis»
Kl.14.00 Offisiell åpning av Dyregod-dagane i messeteltet

Konferansier: Ordfører Knut Sjømæling

  • Velkommen til Dyregod v/Jun Grindvold/Arnar Lyche
  • Kulturinnslag v/Kulturskulen
  • Opningsforedrag v/stortingsrepresentant Trygve Slagsvoll Vedum
  • Dyregod i 10 år v/Ole E. Øverland
  • Utdeling av kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal  for 2018
  • Sparebanken Møre, utdeling av midler til lag og organisasjoner.
 kl. 18.00  Messeområdet stenger for dagen
Lørdag 1. september 2018
kl. 10.00 Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner
kl. 10.00 Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen
kl. 10.00 Maskinutstillingsområdet åpner
kl. 10.00 Landbrukshistorisk utstilling – Messeområdet
kl. 10.00 Demonstrasjon seterdrift (ysting, kinning m.m.) på  dyreutstillingsplassen
kl. 10.00 Husdyrutstilling  på dyreutstillingsplassen
kl. 10.30 Start ponniridning og hestekjøring
kl. 11.00 Aktiviteter i Eventyrskogen
kl. 11.00

Sang, spill og sprell på Amfiscena. Sangsamling for de aller minste.

kl. 12.30

Familieunderholdning på Amfiscena v/Haakon Esplo

kl. 14.00 Start Pop-Upteater i Eventyrskogen
kl. 14.00 Oppvisning -Westernriding på ridebanen
kl. 16.30  Sauesanking med hund på dyreutstillingsplassen
kl. 18.00 Messeområdet stenger for dagen
kl. 21.00 Konsert med Staysman & Lazz + Plumbo i messeteltet
Aldersgrense 18 år
Søndag 2. september 2018
kl. 10.00 Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner
kl. 10.00 Maskinutstillingsområdet åpner
kl. 10.00 Husdyrutstilling  på dyreutstillingsplassen
kl. 10.00 Demonstrasjon seterdrift
(mjølking,ysting, kinning, koking av ost m.m.) på  dyreutstillingsplassen.
kl. 10.00 Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen
kl. 10.00 Landbrukshistorisk utstilling – Messeområdet
kl. 10.30 Start ponniridning og hestekjøring
kl. 11.00 Gudstjeneste i messeteltet
kl. 11.00 Aktiviteter i Eventyrskogen
kl. 12.00 Familieunderholdning på amfiscena v/Haakon Esplo
kl. 12.30 Hesteskokasting på dyreutstillingsplassen
kl. 12.30 Fagseminar TYR i Kulturstuå
kl. 13.00 Start Pop-Upteater i Eventyrskogen
kl. 13.00 Sauesanking med hund på dyreutstillingsplassen
kl. 14.00 Allsang på Dyregod – Amfiscena/messeteltet – Operaen i Kristiansund inviterer til allsang sammen med kjente sangere
kl. 15.00 Oppvisning -Westernriding på ridebanen
kl. 16.00 «Farmenkonkurranse» på ridebanen
kl. 17.00 Messa stenger for i år