Fredag 31. august 2018
kl. 09.30 Start undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever.
Åpning v/ landbruksminister Jon Georg Dale
kl. 10.00 Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner
kl. 10.00 Start husdyrutstilling på dyreutstillingsplassen
kl. 10.00 Maskinutstillingsområdet åpner
kl. 10.00 Landbrukshistorisk utstilling – Messeområdet
kl. 11. 00 Bursdagsfeiring for oksen Braut på dyreutstillingsplassen
kl. 12.00 Familieunderholdning på amfiscena med karin og Knut
kl. 14.00 Offisiell åpning av Dyregod-dagane
Konferansier: Ordførar Knut Sjømæling

  • Kulturinnslag v/Kulturskulen
  • Velkommen til Dyregod v/ Jun Grindvold
  • Dyregod som regional aktør v/fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik
  • Dyregod – et resultat av kollektiv skaparkraft v/landbruks- og matminister Jon Georg Dale
  • Kulturinnslag v/Kulturskolen
  • Utdeling av kulturlandskapsprisen for 2017
  • Batnfjord dannede lefsebakerlaug, overrekkelse av gave.
  • Sparebanken Møre, utdeling av midler til lag og organisasjonar.
kl.15.00 Politisk debatt på amfiscena
Landbruksministeren og stortingsrepresentanter deltar.
 kl.18.00  Messeområdet stenger for dagen
Lørdag 1. september 2018
kl. 10.00 Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner
kl. 10.00 Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen
kl. 10.00 Maskinutstillingsområdet åpner
kl. 10.00 Landbrukshistorisk utstilling – Messeområdet
kl. 10.00 Demonstrasjon seterdrift (ysting, kinning m.m.) på  dyreutstillingsplassen
kl. 10.00 Husdyrutstilling  på dyreutstillingsplassen
kl. 10.30 Start ponniridning og hestekjøring
kl. 11.00 Fesjå  og eksteriørbedømming  av storfe på dyreutstillingsplassen
kl. 11.00 Aktiviteter i Eventyrskogen
kl. 11.00 Start ponniridning og hestekjøring
kl. 12.00 Hesteskokasting v/ Gammelskolen
kl. 12.00 Kalvemønstring på dyreutstillingsplassen
kl. 12.30 Familieunderholdning på amfiscena med Erik Mogeno
kl. 13.00 Ranch sorting Western Riders viser handtering av storfe fra hesteryggen.  Dyreutstillingsplassen
kl. 13.00 Fagseminar i Kulturstuå
kl. 14.00 Drengatlon på idrettsplassen- Gaute Grøtta Grav deltek!
kl. 14.00 Sauegjeting med hund på dyreutstillingsplassen
kl. 15.00 Presentasjon av Norges beste avlsokser på dyreutstillingsplassen
kl. 16.00 Klauvskjæring på dyreutstillingsplassen
kl. 17.00 Sauegjeting med hund på dyreutstillingsplassen
kl. 18.00 Messeområdet stenger for dagen
kl. 21.00 Konsert med Rotlaus + Frank og Tolle i Messeteltet
Aldersgrense 18 år
Søndag 2. september 2018
kl. 10.00 Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner
kl. 10.00 Maskinutstillingsområdet åpner
kl. 10.00 Husdyrutstilling  på dyreutstillingsplassen
kl. 10.00 Demonstrasjon seterdrift
(mjølking,ysting, kinning, koking av ost m.m.) på  dyreutstillingsplassen.
kl. 10.00 Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen
kl. 10.00 Landbrukshistorisk utstilling – Messeområdet
kl. 10.30 Start ponniridning og hestekjøring
kl. 11.00 Gudstjeneste i messeteltet (det er pause i andre aktiviteter under gudstenesta)
kl. 12.00 Familieunderholdning på amfiscena med Egil Mogeno
kl. 12.00 Kalvemønstring på dyreutstillingsplassen
kl. 12.30 Fagseminar i Kulturstuå v/Tyr
kl. 13.00 Aktiviteter i Eventyrskogen
kl. 13.00 Ranch sorting Western Riders viser handtering av storfe fra hesteryggen.  Dyreutstillingsplassen
kl. 13.00 Hesteoppvisning på dyreutstillngsplassen
kl. 14.00 Demonstrasjon av politihund på idrettsplassen
kl. 14.00 Sauegjeting med hund på dyreutstillingsplassen
kl. 14.30 Hesteskokasting på dyreutstillingsplassen
kl. 15.00 Hverdagslydighet med Møre og Romsdal politihundelag. Amfiet
kl. 17.00 Messeslutt